MENU
Logo Made in Germany WATEX 2017

اخبار و ابداعات

شبیه سازیهای سیالات با وضوح بالا ، واقع بینانه و لحظه ای امکانات وسیعی را هم در توسعه محصولات و هم در طراحی سیستم ها در صنعت آب و فرآیند را فراهم می کند . خوشبختانه امروزه امکان محاسبه دقیق تر تمامی پارامترهای فرآیند مربوطه حتی قبل از اتمام مرحله طراحی وجود دارد . بخش تفکر سیال دینامیکس ، بخش خدمات مشاوره ای شرکت مهندسی محیط زیست و فرایندهای اینونت است که در زمینه فن آوری های پیشرفته متعددی نظیر دینامیک سیالات و هوش مصنوعی از تیم بزرگی از متخصصین بسیاری از حوزه های مهندسی آب و فرآیندها بهره می گیرد . این بخش از شرکت خدمات پشتیبانی در طراحی ، بهینه سازی و به روز رسانی مدرنیزه کردن ساختارها هیدرولیک و اجزای صنعت آب و فرآیندها را ارائه می دهد . سابقه 25 ساله ارائه محصولات نوآورانه و امکان تحلیل عمقی و ارائه محصولات و سیستم های منحصر به فرد را فراهم کرده اند . بدین واسطه این شرکت دارای تخصصی فنی و عملیاتی جامعی می باشد که از آمادگی جهت مواجهه با چالش های جدید به منظور تامین نیازهای مشتریان و ملاحظات زیست محیطی برخوردار است.

www.think-fluid-dynamix.com/

Exhibitor: Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
این سازمان دهنده شخصی شما برای مدیریت ارتباطات شما با عرضه کنندگان آلمانی است.